Konkursy » 'Morski świat przyszłości' - konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży


do 11 kwietnia 2014r.

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, podopiecznych świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych i innych organizacji prowadzących pracę środowiskową na rzecz dzieci i młodzieży. Termin nadsyłania prac: do 11 kwietnia br.

Celem ogólnopolskiego konkursu jest promowanie, rozpowszechnianie i wzmacnianie morskiego wizerunku kraju, jak również rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej w odniesieniu do spraw morskich. Interpretacja tematu jest dowolna. Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia podpisanej imiennie jednej pracy, do której należy dołączyć kartę zgłoszeniową. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się regulaminie.

Prace należy przesłać pocztą, z dopiskiem 'Konkurs plastyczny – DTM V' pod adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju                                                                                                                         Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi                                                                                        ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa Szczegóły pod adresem:

http://www.lscdn.pl/pl/informacja-pedagogiczn/nowosci/4713,039Morski-swiat-przyszlosci039-konkurs-plastyczny-dla-dzieci-i-mlodziezy.html

Prace można składać u p. Iwony Sierackiej do końca marca.