Informacje » Dyrekcja i administracja

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego:
mgr Danuta Tekieli-Herman
Wicedyrektorzy:
mgr Anna Tomaszczyk
dr Renata Cichowska-Gaździak

Sekretariat
godziny pracy:
poniedziałek, czwartek: 7.15 -15.00
wtorek, środa, piątek: 7.15-15.00
Joanna Kraus
Krystyna Wróbel