Erasmus+ »

27 października 2014

Nasze Gimnazjum rozpoczyna realizację wielostronnego projektu "Mam swoje miejsce w gimnazjum" w ramach unijnego programu  "Erasmus+" partnerstwa strategiczne w  latach  2014- 2016. Projekt obejmuje współpracę ze szkołami z Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Rumunii, Grecji i Francji. Zgodnie z założeniami, wspólnie z nowymi partnerami podejmiemy działania mające na celu poprawę jakości życia w szkole. Zostaną również zorganizowane wyjazdy do krajów partnerskich.

Cele główne projektu:

Poprawa osiągnięć uczniów, w szczególności tych, którzy narażeni są na wykluczenie szkolne.

Wspieranie integracji społecznej i dobrego samopoczucia młodzieży w środowisku szkolnym.

Główne tematy projektu:

Odrzucenie szkolne/przezwyciężanie niepowodzeń szkolnych.

Równość płci/równość szans.

Innowacje w metodach edukacyjnych.