PROJEKT UNIJNY - "Wesołe przedszkolaki w Bestwince" »

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
dla nowoprzyjętych dzieci oraz zwiększenie szans edukacyjnych dzieci już uczęszczających
do przedszkola.