PROJEKT UNIJNY - "Wesołe przedszkolaki w Bestwince" »


Celem projektu jest:

zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bestwina dla 25 nowo-przyjętych dzieci, w tym dla 12 dziewczynek oraz zwiększenie szans edukacyjnych 28 dzieci już uczęszczających do placówki objętej projektem, u których zdiagnozowano występowanie

deficytów, w okresie 12 miesięcy realizacji wsparcia dla dzieci tj. od 01.09.2018 do 31.08.2019 oraz w okresie co najmniej dwuletnim po zakończeniu projektu.Dofinansowanie projektu z UE: 352 242,42 PLGmina BESTWINA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Wesołe przedszkolaki w Bestwince”.