PROJEKT UNIJNY: Umiem więcej i mogę więcej. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Bestwina. »

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020Tytuł projektu: Umiem więcej i mogę więcej. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Bestwina.


Projekt skierowany do 254 uczniów i 29 nauczycieli szkół podstawowych w Bestwince, Janowicach i Kaniowie.


Celem głównym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, zniwelowanie deficytów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych 29 nauczycieli w Gminie Bestwina.


Korzyści wynikające z uczestnictwa w projekcie:

  • rozwinięcie kompetencji kluczowych uczniów szkół objętych wsparciem,

  • rozwinięcie zainteresowań uczniów naukami matematyczno-przyrodniczymi,

  • pomoc uczniom z problemami edukacyjnymi poprzez zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

  • wyposażenie szkół objętych wsparciem w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć w projekcie.


Projekt będzie realizowany w okresie od września 2017 do czerwca 2019 roku.


Ulotka: kliknij tutaj