Logowanie do dziennika elektronicznego »

W celu zalogowania się do dziennika elektrycznego należy kliknąć odnośnik

Librus Synergia

a następnie wybrać \"Zaloguj\" i wpisać otrzymany login i hasło.