Aktualności » Rekrutacja 2019/2020.
Szanowni Rodzice,

prosimy o zapoznanie się z terminami rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Bestwince
na rok 2019/2020, które znajdują się w zakładce REKRUTACJA 2019/2020 oraz na tablicy ogłoszeń.

 

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dostępne będą u wychowawców grup oraz na stronie internetowej przedszkola.

 

Wnioski o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola w Bestwince wraz z załącznikami można pobrać na stronie internetowej przedszkola lub w sekretariacie szkoły.

 

Zgodnie z komunikatem Dyrektora ZSP w Bestwince zapisy na dyżur wakacyjny w przedszkolu będą odbywać się w trakcie przyjmowania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w dniach od 4-8.03.2019 r. Karty na dyżur wakacyjny znajdują się w zakładce REKRUTACJA 2019/2020 oraz u wychowawców grup. Karty należy składać w sekretariacie szkoły.

 

Przyjmowanie zgłoszeń do klasy pierwszej szkoły podstawowej odbędzie się od dnia 4.03.19 do 29.03.19 (szczegóły na stronie internetowej szkoły podstawowej w zakładce REKRUTACJA 2019/2020 oraz tablicy ogłoszeń szkoły podstawowej). Zgłoszenia rodziców  są dostępne u wychowawcy grupy A, na stronie internetowej szkoły podstawowej lub w sekretariacie szkoły.