Aktualności » Organizacja pracy szkoły od 29.04.2019 r.
Od poniedziałku 29.04.2019 roku zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji i zajęć.

Wg kalendarza roku szkolnego 2018/2019 2 maja 2019 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, szkoła zapewnia zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.