Aktualności » Odpłatność za dużur wakacyjny lipiec/sierpień2019
Odpłatność za dyżur wakacyjny

Lipiec/sierpień 2019 roku

Bardzo prosimy o terminowe wpłaty zgodne z  kwotą  i treścią tytułu wpłaty, którą Państwo otrzymają na kwitkach w dniu 10.06.2019 r.

Jeśli dziecko jest zapisane na lipiec i sierpień proszę o zrobienie dwóch oddzielnych przelewów:

Odbiorca: ZSP Bestwinka, ul. Dworkowa 3, 43-512 Bestwinka

Tytułem: opłata za dyżur wakacyjny lipiec 2019, imię i nazwisko dziecka,

imię i nazwisko wpłacającego

Odbiorca: ZSP Bestwinka, ul. Dworkowa 3, 43-512 Bestwinka

Tytułem: opłata za dyżur wakacyjny sierpień 2019, imię i nazwisko dziecka,

imię i nazwisko wpłacającego

Płatne na konto: 41 8453 0002 0000 4688 2000 0100 do 20.06.2019 roku

(20.06.2019 środki powinny już znaleźć się na koncie).

W razie zagubienia kwitka lub jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny
z sekretariatem szkoły 32 214 92 80 lub 32 215 71 86.