Aktualności » Bezpieczne ferie 2019




Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku - Białej informuje o akcji pn. „Bezpieczne ferie 2019”,
której celem jest stworzenie bezpiecznych warunków wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego
poprzez prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej, zwłaszcza w zakresie bezpiecznych zachowań zdrowotnych.




Zdjęcia: