Aktualności » Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej


zajęcia w I semestrze

Wraz z końcem I semestru roku szkolnego 2018/2019 panie pedagog Małgorzata Grabowska-Fluder i Agata Niemczyk oraz pani psycholog Dominika Szewieczek-Smreczak zakończyły realizację programu profilaktycznego pt. "Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej" w klasach Va oraz VIa.


Celem programu jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych
i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami. Mamy nadzieję, że
realizacja programu przyczyni się do rozwijania u uczniów umiejętności radzenia sobie ze stresem
i trudnościami poprzez budowanie pozytywnych przekonań, wiary w siebie i zrozumienia dla innych.

Jednocześnie informujemy, że w kolejnym semestrze kontynuowane będą zajęcia w klasach IVa i IVb. Natomiast kolejną edycję programu rozpoczynamy w klasach Vb i VIb.


Zdjęcia: