Aktualności » Akcja protestacyjna i egzamin ósmoklasisty
Dyrektor ZSP w Bestwince informuje, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie z harmonogramem.

Zapewnienie opieki dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkoły w dniach 15 – 17.04.2019 r. będzie bardzo mocno ograniczone z uwagi na fakt, że w komisjach egzaminacyjnych będą pracować nauczyciele dotychczas zapewniający opiekę nad dziećmi i uczniami.