Aktualności » 12.04.2019 r.
Przypomina się, że dzień 12.04.2019 r. zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w związku z egzaminem gimnazjalnym w części językowej.